Werkwijze

Prolance werkt, iedere dag opnieuw, volgens onze visie en missie. De gezichten van al onze medewerkers staan dezelfde kant op gericht. We weten waar het bedrijf voor staat en hoe we dat willen toepassen in de praktijk. Om alle kernwaarden van onze dagelijkse activiteiten, zowel intern als extern, te kunnen toetsen hebben we een aantal richtlijnen opgesteld, die ook bij onze klanten duidelijkheid kunnen verschaffen.

Wij werken vanuit onze kernwaarden

Allereerst vinden we het belangrijk dat we ons beleid op alle vlakken, zowel intern als extern, kunnen toetsen aan de kernwaarden van Prolance:

  • Integriteit: We respecteren de privacy van onze klanten en drukken onze medewerkers regelmatig op het hart om informatie niet te delen met derden, zowel mondeling als via de digitale snelweg. Zonder toestemming van onze opdrachtgevers zullen we geen foto’s of andere informatie delen. 

  • Professionaliteit: Van al onze medewerkers verwachten wij een professionele werkhouding en uitstraling. Zo zijn ze voor de buitenwereld herkenbaar aan onze bedrijfskleding en hanteren ze net taalgebruik. Ook zetten ze geen radio op, voeren ze geen luidruchtige telefoongesprekken en roken alleen op de daarvoor aangewezen plaatsen. We begrijpen maar al te goed dat onze klanten ook ongehinderd door moeten kunnen gaan met hun dagelijkse werkzaamheden. Ook hebben we vooraf aan de oplevering van onze projecten in de meeste gevallen eerst een interne oplevering, waarbij de kwaliteit van het geleverde werk bekeken en desgewenst nog gecorrigeerd wordt.

  • Betrokkenheid: Door de platte structuur van onze organisatie gaat onze communicatie over de kortste lijntjes. Alle medewerkers worden betrokken bij onze activiteiten en we spreken elkaar hier regelmatig op aan. 

  • Veiligheid: We zijn een VCA gecertificeerd bedrijf: veilig werken voor jezelf én de omgeving is bij ons van het grootste belang. We conformeren ons aan de huisregels en poortinstructies van onze opdrachtgevers en zorgen ervoor dat onze medewerkers werkplekken herkenbaar afzetten. Ook werken we alleen met gekeurd gereedschap.

Veiligheid, betrouwbaarheid en scholing

Prolance hecht uiterst veel waarde aan veiligheid. Maar ook gezondheid en scholing van ons personeel is daar vereiste deel van. Al onze medewerkers zijn VCA-gecertificeerd en in het bezit van persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarnaast investeren we in onze medewerkers door middel van cursussen en aanvullende opleidingen. Als Prolance over de vloer komt wordt er gegarandeerd veilig gewerkt.

Naast zelf verantwoord en veilig te werken, zien wij het als een plicht om onveilige werksituaties om ons heen te melden bij onze opdrachtgevers. Wij controleren door middel van inspecties de werksituaties. Jaarlijks wordt gecontroleerd of wij ons houden aan de processen zoals beschreven in ons VCA*2008/5.1 handboek.