Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Zo zuinig als we zijn op onze klanten, zo zuinig zijn we op onze omgeving. Desalniettemin is alles wat met fabricage van stoffen te maken heeft, nog niet dusdanig ontwikkelt dat het 100% milieuvriendelijk is. Des te meer proberen wij er alles aan te doen om binnen onze werkzaamheden bewust met het milieu om te gaan. Zo selecteren wij onze leveranciers op basis van kwaliteit en duurzaamheid. Unipro is hier een goed voorbeeld van, zij lopen voorop op het gebied van duurzaam ondernemen.

Wat wij doen voor het milieu en onze omgeving

·  We volgen de ontwikkelingen en mogelijkheden binnen de branche op de voet en helpen u graag bij het maken van milieuvriendelijke keuzes.

·  We beperken het energieverbruik van ons bedrijf door gebruik te maken van ecologische verlichting.

·  Ons wagenpark is bewust gekozen om het milieu zo min mogelijk te belasten. Ook onderhouden we onze wagens preventief. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan periodiek controleren van de bandenspanning.

·  Ons productassortiment is samengesteld op basis van kwaliteit en duurzaamheid, waarbij gelet wordt op de milieubelasting zowel bij gebruik, onderhoud, productie en afdanking.

·  We gebruiken uitsluitend milieuvriendelijke lijmen.

·  Afval wordt altijd gescheiden ingezameld voor hergebruik zoals hout, folie, papier, batterijen, inktpatronen, tapijt(tegels) en snijrestanten marmoleum.

·  Vrijwel al onze fabrikanten zijn bezig met cradle-to-cradle en/of ondernemen zelf op maatschappelijk verantwoorde wijze. Wij doen geen zaken met fabrikanten waar we niet achter staan.

·  Vrijwel alle werknemers wonen in de nabijheid van ons bedrijf. 

·  Wij voelen ons sterk verbonden met de regio. Zo zijn we sponsor van een jong en sportief team van voetbalvereniging HBSS. Net als ons bedrijf bestaat dit team uit mensen die passie met plezier weten te combineren.