Periodiek onderhoud vloerbekleding

Voor alle vormen van vloerbekleding bieden wij periodiek schoonmaak en onderhoud aan. Wij bieden deze dienst in de vorm van een jaarlijks onderhoudscontract aan maar dit kan op verzoek ook eenmalig uitgevoerd worden.

Bij het periodiek onderhouden van vloerbekleding gaat het om het strippen en schoonmaken van de vloerbekleding. Bij harde vloerbekleding, zoals hout, marmoleum of PVC, wordt er een nieuwe waslaag, laklaag of olielaag aangebracht. Bij zachte vloerbekleding is er sprake van intensieve reiniging door het wassen en borstelen van de vloerbekleding. Het in de vloerbekleding achtergebleven vuil wordt zoveel als mogelijk verwijderd op deze manier.

Mocht na het uitvoeren van het onderhoud blijken dat de vloerbekleding slechte plekken kent, dan geven wij dit door in combinatie met een advies. Desgewenst stellen wij dan een offerte op voor het (gedeeltelijk) vervangen van de vloerbekleding.