Periodiek onderhoud buiten zonwering

Voor alle vormen van buiten zonwering, zowel voor de elektrisch als handmatig bediende soorten bieden wij periodiek schoonmaak en onderhoud aan. Wij bieden deze dienst in de vorm van een jaarlijks onderhoudscontract aan maar dit kan op verzoek ook eenmalig uitgevoerd worden.

Bij het uitvoeren van het periodieke onderhoud lopen wij alle facetten van de zonwering na. Het gaat onder andere om de bevestigingspunten, het smeren van de bewegende delen, de (elektrische) bediening en controleren van het doek. Tijdens het onderhoud vervangen we kleine onderdelen en verhelpen we kleine storingen. Tevens inventariseren we de staat van de buiten zonwering en wordt er een rapportage opgesteld met daarin de conclusies. Indien nodig aangevuld met een aanbeveling met betrekking tot het vervangen van onderdelen, doeken of de gehele zonwering. 

Mocht na het uitvoeren van het onderhoud blijken dat er aanvullende reparaties uitgevoerd moeten worden, dan is dit terug te lezen in het onderhoudsrapport. Dit geldt tevens voor het reinigen of vervangen van de doeken. Uiteraard kunnen we ook een passende offerte hiervoor aanbieden.