Periodiek onderhoud binnen zonwering

Voor alle vormen van binnen zonwering bieden wij periodiek schoonmaak en onderhoud aan. Wij bieden deze dienst in de vorm van een jaarlijks onderhoudscontract aan, maar dit kan op verzoek ook eenmalig uitgevoerd worden.

Bij het uitvoeren van het periodiek onderhoud lopen wij alle facetten van de zonwering na. Het gaat onder andere om de bevestigingspunten, rails inclusief gordijnen, de (elektrische) bediening en natuurlijk het nalopen van de doeken of lamellen. Tijdens het onderhoud vervangen we kleine onderdelen en verhelpen we kleine storingen. Tevens inventariseren we de staat van de binnen zonwering en wordt er een rapportage opgesteld met daarin de conclusies. Indien nodig aangevuld met een aanbeveling met betrekking tot het vervangen van onderdelen of de gehele zonwering. 

Mocht na het uitvoeren van het onderhoud blijken dat er aanvullende reparaties uitgevoerd moeten worden, dan is dit terug te lezen in het onderhoudsrapport. Dit geldt tevens voor het reinigen of vervangen van de doeken of lamellen. Uiteraard kunnen we ook een passende offerte hiervoor aanbieden.