Ontzorgen

Doorwerken terwijl er een (nieuwe) vloer en/of zonwering wordt aangebracht? Bij een nieuwbouwpand spreekt dat voor zich, want deze ruimte wordt nog niet daadwerkelijk gebruikt. In alle andere gevallen (herinrichting, renovatie, nieuwe eigenaar van een pand) zorgen wij hier voor.

Onze jarenlange ervaring in projectbegeleiding, stelt ons in staat om de planning voor het aanbrengen van de vloerbekleding en/of zonwering, zo in te richten dat u er het minste hinder van ondervindt. Om onze flexibiliteit nog meer kracht bij te zetten, zijn wij geopend buiten reguliere werktijden en tijdens de bouwvak. 

In welke logische blokken kan een project worden ingedeeld en het in- en uithuizen van meubilair zijn vragen en onderdelen van het totale project, die wij graag overnemen. Wij zorgen ervoor dat het totale project door ons begeleid wordt, ook als er andere partijen bij betrokken zijn.