Advies

De advisering bij de aanschaf van vloerbekleding en/of zonwering nemen wij uitermate serieus. De keuze die gemaakt moet worden is een keuze waar veel mee samenhangt. Van praktisch, facilitair tot de uitstraling van het pand en de huisstijl van een bedrijf.

Wij gaan dan ook altijd met de klanten in gesprek om te doorgronden wat belangrijk is op al deze vlakken. Wat sluit het beste aan bij de bedrijfsstijl, de kleuren en de uitstraling? Welke ‘stijl’ of kernwoorden in de missie en visie moeten zichtbaar zijn in het pand? Enkele voorbeelden zijn: degelijk en betrouwbaar, vooruitstrevend en trendy of zakelijk. Wij zullen ons advies afstemmen op deze kernwaarden in combinatie met de praktische eisen. 

Het advies hangt ook samen met de gegeven omstandigheden op het gebied van regel- en wetgeving op de locatie waar het pand zich bevindt. Mogen bepaalde kleuren en toepassingen worden toegepast aan de buitenzijde van een gevel.

Aanvullende advisering:

Vloerinspectie ondervloer

Om optimaal te kunnen genieten van de vloer waarvoor gekozen wordt, is het van essentieel belang dat de ondervloer geschikt is voor dát type vloerbekleding. Hiervoor kunnen wij een inspectie aan de ondervloer uitvoeren, om op die manier een advies af te geven over wat de mogelijkheden zijn bij deze ondervloer en wat er aan de ondervloer gedaan dient te worden om deze te verbeteren. 

Het behoort tot de mogelijkheden om aan de vloerinspectie een verzekerde garantie van 5 of 10 jaar te koppelen. Schade die is veroorzaakt door een gebrek in een door Prolance geleverd product en/of een fout in een door Prolance gegeven schriftelijk advies zijn hiermee verzekerd. Vervangingskosten worden vergoed (exclusief de vervolgschade).

Vloermonitor

Met behulp van deze applicatie is het mogelijk om het totale vloerenpark te beheren. 

Op deze manier kan er inzicht verkregen worden in het vloergebruik. De vloermonitor beoordeelt de vloeren op een kwalitatieve manier. Voor de budgettering van een renovatie en/of vervanging is het een handige tool. Door de output die uit de vloermonitor te halen is, wordt er inzicht verkregen in de kosten van schoonmaak en onderhoud. Na invoering van alle benodigde gegevens betreffende de vloeren kunnen diverse rapportages gegenereerd worden. Zo kunnen bijvoorbeeld rapportages gemaakt worden die informatie geven over het onderhoud of over de vervangingstermijn. Het helpt onder meer de facilitair manager in zijn dagelijkse werk.

Levensduurkosten (LCC) analyse

De aankoop en het leggen, vormen slechts 8% van de totale kosten van een vloer. Gedurende de levensduur komen daar de kosten voor het reinigen en onderhouden van een vloer nog bij. Daar gaan maar liefst 92% van de totale kosten in zitten. 

Door inzichtelijk te maken wat de werkelijke totale kosten van een vloer zijn voeg je een essentieel keuze-element toe aan het maken van de meest geschikte keuze voor een vloer. Door te kiezen voor een vloer van hoogwaardige kwaliteit kan er maar liefst 30% bespaart worden op het reinigen en onderhouden van een vloer. 

Duurzaamheid 

De economische levensduur van stoffering is in de praktijk veelal lager dan de technische levensduur, bijvoorbeeld doordat de inrichting wordt aangepast. Daarom is als aandachtspunt in onze voorbereidingsfase opgenomen dat de stoffering goed afgestemd moet zijn op het beoogde gebruik. Bij de aanschaf van zonwering verdient het de aanbeveling om rekening te houden met de energiebesparende effecten.
Door de ontwikkelingen en de mogelijkheden binnen de branche op de voet te volgende, kunnen wij u als klant ondersteunen bij het maken van milieuvriendelijke keuzes; wij geven een deskundig en eerlijk advies met betrekking tot milieu verantwoord inkopen.